Livsstilsfrågeformulär

 

Här är 29 frågor som berör skilda områden av ditt liv. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer precis i det som står under 1, markera 1:an; om det som står under 7 passar in på din situation, markera  7:an. Om du känner annorlunda, markera den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga och besvara samtliga frågor. När du besvarat alla frågorna så använd knappen skicka längst ner i formuläret för att skicka formuläret för utvärdering. Du kan även rensa formuläret och börja om din inmatning med rensaknappen

LYCKA TILL!


Frågeformuläret
 1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?
1234567
Har aldrig den känslan     Har alltid den känslan
 1. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att det?
1234567
Kommer säkert inte bli gjort     Kommer säkert att bli gjort 
 1. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?
1234567
Tycker att de är främlingar      Känner dem mycket väl
 1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?
1234567
Mycket sällan eller aldrig     Mycket ofta
 1. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?
1234567
Har aldrig hänt     Har ofta hänt
 1. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?
1234567
Har aldrig hänt     Har ofta hänt
 1. Livet är:
1234567
Alltigenom intressant     Fullständigt enahanda
 1.  Hittills har ditt liv: 
1234567
Helt saknat mål och mening     Genomgående haft mål och mening
 1.  Känner du dig orättvist behandlad? 
1234567
Mycket ofta    Mycket sällan eller aldrig 
 1.  De senaste tio åren har ditt liv varit:
1234567
Fullt av förändringar, utan att du visste vad som skulle hända härnäst     Helt förutsägbart utan överraskande förändringar
 1. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:  
1234567
Helt fascinerande     Fullkomligt urtråkiga
 1. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?
1234567
Mycket ofta     Sällan eller aldrig
 1. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?
1234567
Det går alltid att finna en lösning på livets svårigheter     Det finns ingen lösning på livets svårigheter
 1.  När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:
1234567
Känner hur härligt det är att leva     Frågar dig själv varför du över huvudtaget finns till
 1. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen:
1234567
Alltid förvirrande och svår att finna     Fullständigt solklar
 1. Är dina dagliga sysslor en källa till:
1234567
Glädje och djup tillfredsställelse     Smärta och leda
 1. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
1234567
Fullt av förändringar utan att du vet vad som händer härnäst     Helt förutsägbart och utan överraskande förändringar
 1. När något otrevligt hände tidigare brukade du:
1234567
älta det om och om igen     säga "Det var det" och sedan gå vidare
 1. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?
1234567
mycket ofta     mycket sällan/aldrig
 1. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods:
1234567
kommer du förmodligen att fortsätta att känna dig väl till mods     kommer det säkert att hända något som förstör den goda känslan
 1. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?
1234567
mycket ofta     mycket sällan/aldrig
 1.  Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
1234567
helt utan mål och mening      fyllt av mål och mening
 1. Tror du att det i framtiden alltid  kommer att finnas människor som du kan räkna med?
1234567
det är du helt säker på      det tvivlar du på
 1. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att hända?
1234567
mycket ofta     mycket sällan/aldrig
 1. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel".  Hur ofta har du känt så?
1234567
aldrig     mycket ofta
 1. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:
12 3 4 5 6 7
du över- eller undervärderade dess betydelse     du såg saken i dess rätta proportion
 1. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att:
1 234567
du alltid kommer att lyckas övervinna svårigheterna     du inte kommer att lyckas övervinna svårigheterna
 1. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?
1234567
mycket ofta     mycket sällan/aldrig
 1. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?
1234567
mycket ofta     mycket sällan/aldrig


Mata in några fakta om dig själv

* = obligatoriskt fält
Förnamn*:  
Efternamn*:  
Företag/Organisation*:   
Gata*:  
Postnummer*:  
Ort*:  
Tel/Mobil*:  
e-post*:  
Ålder*:  
Kön*:  
Nationalitet*:  
Yrke*:  
ArbetsFunktion*   
Bransch*   
Nivå*:  
Har du fyllt i något liknande    
test, i så fall vilket?     
Möjlighet att ge kommentar